کالای ارزان

 

امان، یا رب، امان از مرگِ وجدان

میانِ این هیاهوهای دوران

 

هر آن کس نالد از فقر و گرانی

دلیلش این همه کالای ارزان

 

خدا، ارزان، حیا ارزان و ایمان

وارزانتر، کهن خاکِ نیاکان

 

صفا و صدق و نیکی و محبت

چه ارزانست اینجا شانِ انسان

 

شده عادت به کارِ روزمره

دروغ و افترا،  تهمت و بهتان

 

گرانست ازدواج و مهرِ همسر

ولی ارزان بود، تن های عریان

 

دگر، ارزان بود، کالای چینی

که کل صنعتِ ما کرده ویران

 

شکسته پشتِ خیلی از جوانان

بهای سرپناه و لقمه ای نان

 

گرانی، فقر و بیکاری و تحقیر

بنای زندگیشان، را کنده بنیان

 

عجب دارم ز کارِ بسیاری

به سنگ اندازیِ در کارِ ایشان

 

چه مشکل گشته کار صنع و تولید

و کارِ واردات از چین، چه آسان

 

به آبادیِ دبی، کرده همّت

به نابودیِ ایران بسته پیمان

 

گر امیدِ کمک از هموطن نیست

چرا از آسِمان، امیدِ باران؟

 

اگر مصرف کنی کالای چینی

و منفورست پیشت، صنعِ ایران

 

از آن بهتر بود تسلیم کردن

کلیدِ اصفهان در دستِ افغان

 

نادر ملایی بیرجندی

ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*